Jimmy Straten

1. Naturen som tempel  - før og nu.