Seksualkraften det fysiske og spirituelle Menneske.
 
 
Seksualkraften er en medfødt spirituel kraft og dog er der kun få som egentlig forstår denne krafts store betydning.
 
Seksualkraften er den kraft som holder kroppen sund via alle de livsvigtige hormoner den skaber.
   
Seksualkraften regenererer kroppen især når den får lov at flyde frit gennem kroppens kanaler.
 
Videre er det via seksualkraften man kan opløse alle de blokeringer som de fleste har og bruger mange år på at få bort ved at opsøge alletænkelige terapier i uvidenhed om brug af kroppens egen kraft seksualkraften.
 
Det er umuligt at gå med blokeringer når seksualkraften løber frit rundt i alle kroppens kanaler.
 
Endelig er det via seksualkraften det maskuline/feminine kan  forenes dette baner vejen for en spirituel højere uvikling hvor et menneske kan koble det fysiske og spirituelle sammen og stå som et totalt guddommeligt væsen på jorden i en fysisk krop.
 
Utroligt selv mange spirituelt orienterede mennesker afstår fra at gå i gang med att anvende denne kraft med mange undskyldninger.
 
De fleste mennesker enten misbruger eller underforbruger denne kraft så den ødes bort eller ligger ubrugt hen så organerne skrumper ind pga. manglende brug.
 
Alle som er interesseret i sin egen uvikling kan gå i gang med at se nærmere på denne medfødte spirituelle kraft .
 
Det er klogt først at lære om de kanaler som kraften bruger den  maskuline kanal på kroppens bagside Du- kanalen den forreste kanal Re- kanalen på kroppens forside når disse to maskuline /feminine  kanaler forenes har man skabt "Det mikrokosmiske Kredsløb" kroppens hovedkanaler for energistrømme.
 
Videre er det klogt at lære om åndedrættets betydning igen en medfødt kraft til at forny hele kropssystemet og komme i kontakt med det indre i kroppen via følelserne.
 
Jeg kom til denne viden i en oplevelse hvor jeg i før liv havde undervisti teknikker om omtalte kraft.
 
Alligevel studerede jeg alle Mantak Cias bøger om emnet og kan
 anbefale alle et studie af dem.
 
Videre gik jeg på kurser i kinesiologi hvor man lærer alt om  kroppens kanaler.
 
Desværre tror unge mennesker i dag de ved alt om seksualitet via alle
de begrænsede oplysninger der fås fra den moderne seksuelle litteratur.
 
De fleste mennesker kaster deres kraft fra sig i stedet for at beholde den så betydningsfulde kraft inde i kroppen til spirituel og kunstnerisk udvikling.
 
Alle de krige og voldelige virkeligheder vi oplever i vort liv skyldes alene den store uvidenhed omkring at forene det maskuline /feminine i sig selv og få seksualkraften til at løbe rundt i kroppens to vigtigste kanaler.
 
Jeg har sjældent været præsenteret for så enkle ting som at udvikle sine egne naturlige resurser via sin egen seksualkraft. Det er det bedste jeg nogensinde har lært.
 
De så kalde nye børn kaldet indigo el. krystalbørn har denne store kraft løbende frit inde i kroppen og kan derfor bære den store medfødte bevidsthed som de har uden besvær når de voksne då ikke ønsker at stoppe dem pga. uvidenhed.
 
Når seksualkraften begynder at løbe op gennem ryggen kalder man den for Kundalinikraften som så mange opblæser som meget farligt alting er farligt når man ingen kendskab har til tingene man omgås.
 
Kildematerialer:
 
"Kvindens Muligheder"   Mantak Chia.
 
 "Mandens Muligheder "  Mantak Chia.
 
" Kvinders Seksuelle Puls"  Mantak Chia & Rachel Carlton Abrams,M.D.
 
 I alle yogabøger kan man studere alt om åndedrættet.
 
 I alle kinesiologibøger kan man lære om kroppens indre kanaler.
 
Billum d. 3 September 2007.

Signe Pedersen.
 signe-p@mail.dk