Ove von Spaeth

2.  Tempelriddernes viden fra Egypten
3.  Stjernekundskab i det gamle Egypten
4.  Pyramiden i himlen - på Verdens-aksen
5. 
På sporet af Moses' arv fra Egypten
6. 
Videnskabsmyter og historiske realiteter
8.  Stjernerne, Yoga Sutras og de indviede
9a. 
Religionens tabte dimension, 1. DEL:
9b. 
Religionens tabte dimension, 2. DEL:
10.
Tycho Brahe - og Shakespeares stjernekode
11.
Løvens hjerte
12.
Mønster, univers og oldtidens visdom
13.
Mordet på historien
14.
Uafhængig forsker - skam eller hæder
15. Lysets åbne dimension i ny tidsalder
16. Galileis kikkert
17. Videnskaben og den historiske Moses
18.
Nostradamus- og ny tidsalder
19.
Et Geni af højeste orden
20. Johannes Døbers hoved som den første ikon

22.
Stjernekultus ved Verdens-aksen
23.
Stjernevejen og åndelig valfart
24.
Tycho Brahe og basilisken
25.
Uraniborg og Greenwich - samme basilisk tradition
26. Nyt liv og mening i religionshistorien
27.
Basilisken, Newton og Astronomer Royal
28. Regenter, admiraler - og kongelige astrologer
29.
Overblik - bøgerne om den historiske Moses

30. Tempelridderne og Moses' skjulte skat
31. At tro det flydende er fast
32. Moses’ høje egyptiske status som adgang til viden
33. Metafysisk vidensbank
34. Tids-tvillinger
35.
Basilisken blandt de fire kongelige stjerner
36.
Kongestjernen Basilisken i de indviedes lære.
37.
Stjernetradition fra en gådefuld fortid
38.
Forsvundne stjerner og kontinenter
39.
Plejaderne og forhistoriske kulturer
40.
Stjerneviden og ideen om Atlantis

41.
Traditioner om stjernehimlen hos fortidens folk
42.
Lyset i Universet
43.
Månen og den magiske mistelten
44. Søgte Tempelridderne skjulte viden-skatte i Mellemøsten?
45. Cassiopeia, kodesprog - og Tycho Brahe ’den udvalgte’
46. Eftersøgning af den mystiske Pagtens Ark

47.
Clairoyante talte om Atlantis og Lemurien
48.  At negligere fortidsviden og ideerne om ’stedfortrædende offer’
49.
Druider, sibyller og den magiske mistelten

50.  Stjernelære var ide-studium på Europas universiteter
51. Dokumenterede  ASTROLOGI citater af Shakespeare
52.
Stjernelære og astrologi hos Shakespeare

2.  The Knights Templar's Knowledge from Egypt
3.
Star Knowledge from Ancient Egypt
4.  The Pyramid in the sky - and the World-axis
5.  Tracing the Moses Heritage From Egypt
6.  Science Myths and Historical Facts
7.  The Suppressed Record

8.  The Stars, Yoga Sutras, and the Initiated
9.  Religion’s Lost
Dimension

11. The Lion’s  Heart 

12. Pattern,Universe and Ancient Knowledge
15. The Light’s Open Dimension in a New Era
17. The Science And the Historical Moses

18. Nostradamus - And the New Millennium
19.
A genius of the highest order

21. The Entrance Into the Knowledge of All ExistingThings
24. Tycho Brahe and the Basilisk
25. Uraniborg and Greenwich- the Same Basilisk Tradition
26  New Life and Meaning into the Study of History of Reglion.
27. The Basilisk, Newton, and Astronomer Royal

2
8. Regents, Admirals - and the Royal Astrologers 
29. Surveying the book-series about historical Moses
30.
The Knights Templar and Moses’ Hidden Treasure


32. Moses’ High Egyptian Status as Access to Knowledge
33.
Bank of Metaphysic Knowledge
34. Time-twins

35. Basiliscus Among  the Four Royal Stars
36.
The Royal-Star Basiliscus in the Initiation Teachings
37. Star Tradition from a Mysterious Past
38. Lost Stars and Lost Continents
39.
The Pleiades and the idea of Atlantis

42.
The Light in the Universe
44. Knights Templar searching Middle East for secret knowledge
46. Searching the Ark of Covenant
47. Clairoyants referring to Atlantis and Lemuria
48.
Neglecting knowledge of the past and the ideas of 'vicarious sacrifice'
50. Star-knowledge was included in the philosophy study at Europe's universities
51.  ASTROLOGY quotes  -  by Shakespeare